“วิว เยาวภา บุรพลชัย” นักกีฬาเทควันโดโอลิมปิก ปี 2004 โฆษกพรรคชาติพัฒนากล้า ได้รับเลือกให้เป็น ‘นายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก’

” วิว เยาวภา บุรพลชัย “ นักกีฬาเทควันโดโอลิมปิก ปี 2004 โฆษกพรรคชาติพัฒนากล้า ได้รับเลือกให้เป็น ‘นายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก’ คนใหม่ มี ‘ธันยพร พฤกษากร’ นักกีฬายิงปืนยาว เป็นเลขาธิการ ส่วน ‘ร.อ.ชนาธิป ซ้อนขำ’ เทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิก เป็นเหรัญญิก

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณโรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Sport Administration “ บทบาทของนักกีฬากับการบริหารการกีฬา” โดยสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย (Thailand Olympic Academy) ,อนุกรรมการฝ่ายนักกีฬา (NOCT Athlete Committee) สมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย (National Olympian Association of Thailand) ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2567

ในวันนี้ มีการเลือกตั้งนายกสมาคมเลขาธิการ และเหรัญญิก ของสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในการในการขับเคลื่อนของสมาคม ซึ่งสมาชิกของสมาคมจะประกอบไปด้วยนักกีฬาโอลิมปิกทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬานานาชาติ

สมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย จัดตั้งเพื่อรวมกลุ่มนักกีฬาที่เป็นต้นแบบ เป็นวีรบุรุษ วีรสตรี ของเยาวชนและคนในประเทศ ซึ่งเหล่านักกีฬามีบทบาทสำคัญในการยกระดับของการกีฬาและนันทนาการในชุมชนต่าง ๆ เพื่อใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ

โดยผลการเลือกตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ “วิว เยาวภา บุรพลชัย” นักกีฬาเทควันโดโอลิมปิก ปี 2004 ที่กรุงเอเธนส์ โฆษกพรรคชาติพัฒนากล้า ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก “ธันยพร พฤกษากร“ นักกีฬายิงปืนยาว ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการสมาคม และ ”ร้อยเอกชนาธิป ซ้อนขำ“ นักกีฬาเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิก ปี 2012 ลอนดอน ได้รับเลือกให้เป็นเหรัญญิกสมาคม

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก : ข่าวคมชัดลึกออนไลน์ ( KomChadLuek )https://www.komchadluek.net/news/sport/566722?fbclid=IwAR3bzo0i24d3wI-S9ejFsIU9L2yQxK_8ST_9nsBmS872NQsdeFJelwj5yPM