สัมนาวิทยากรสมาคมกีฬายูยิตสู

วันที่ 23 กค. 2563 , สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย จัดสัมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับสายดำชั้น 5 ของสมาคมฯ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬายูยิตสูไปสู่สโมสรสมาชิกทั่วประเทศ และเตรียมความพร้อมการอบรมผู้ฝึกสอนคลาส C ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ฝึกกีฬายูยิตสู มหาวิทยาลัยรังสิต สนับสนุนโดย ผ.ศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ นายกสมาคมกีฬายูยิตสู โดยมี อ. พิษณุ กุศลวงศ์ ทีปรึกษาสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาเป็นประธานการสัมนา

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้สามารถสอบเลื่อนชั้นวิทยฐานะของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยมีทั้งสิ้น 6 ท่านดังนี้

1. อ. พิทักษ์ คำปิตะ
2.อ.บดินทร์ ปัญจบุตร
3.อ.ทวีวัฒน์ ของสิริวัฒนกุล
4.อ.เอกรินทร์ ทองมา
5.อ.คำรณ วงศ์สวรรค์
6.อ.วุฒิไกร ศรีโสภาพ

ทั้งนี้ทางสมาคมฯ มีแผนดำเนินการช่วยเหลือโรงยิมที่ให้ความสนใจในกีฬายูยิตสู ทั่วประเทศ ท่านใดสนใจติดตามข่าวการอบรมต่างๆกรุณาติดตามที่ FB สมาคมฯ