ส่งท้ายปี การแข่งขันฮับกิโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

🥋ฮับกิโดชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2566🇹🇭 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

✨การแข่งขันวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นการแข่งขันประเภทโชว์ ทั้งหมด ได้แก่ Speed Bettle โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น Speed Punch, Round, Back Speed Elite, Hoshinsul, โชว์บุคคลท่ารำมือเปล่า,อาวุธ กระโดดสูง และกระโดดไกล

✨การแข่งขันวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เป็นการแข่งขันประเภทต่อสู้ Kyorugi ทั้งหมด

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสดาจารย์ด็อกเตอร์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต และนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬา และผู้ฝึกสอน และนายทวีวัฒน์ ของสิริวัฒนกุล นายกสมาคมฮับกิโดประเทศไทย กล่าวยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฮับกิโดชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2566

การแข่งขันกีฬาฮับกิโดชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2566 ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 รายการ ใช้เวลาแข่งขัน 2 วัน ระหว่างวันที่ 23 และ 24 ธันวาคม 2566 โดยในวันแรก ทำการแข่งขันประเภทโชว์บุคคล ได้แก่ประเภทท่ารำมือเปล่า, ท่ารำอาวุธ, กระโดดไกล และกระโดดสูง ประเภทโฮชินซุล ประเภทสปีดแบทเทิล และประเภททีมโชว์ วันที่สอง ทำการแข่งขันประเภทเคียวรูกิ โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

 1. เพื่อเฟ้นหานักกีฬาฮับกิโดระดับประเทศทั้งประเภทยุวชน เยาวชนและประชาชนเป็น ตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ในระดับนานาชาติ
 2. เพื่อพัฒนาฝีมือ และมาตรฐาน นักกีฬาฮับกิโด สู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบที่ดี
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาฮับกิโดได้มีโอกาสแข่งขันสร้างเสริมประสบการณ์ซึ่งกันละกัน
 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาฮับกิโดในแต่ละสถาบัน
 5. เพื่อให้นักกีฬาที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโอกาสทางการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาตามโครงการทางกีฬา เช่นโครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน

ผลการแข่งขันฮับกิโดชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2566

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทต่อสู้ CLASS A ได้แก่

 • รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ณัฐกิตติ์ มะลิวรรณ ทีม HAPKIDOSAMUTPAKAN
 • รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง อารยา เห็งขุนทด ทีม CENTER & THE FAST
 • รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย เนติธร กุมารแก้ว ทีม TAE-HAN Hapkido
 • รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หญิง ณฐนนท เมืองจันทบุรี ทีม Yindee gym PHETCHABURI
 • อายุไม่เกิน 18 ปี ขึ้นไป ชาย รัชพล เส็งหะพันธ์ ทีม Chulalongkorn University
 • อายุไม่เกิน 18 ปี ขึ้นไป หญิง ขวัญฤดี เย็นใจเฉื่อย ทีม PHONGPHITHAK

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทโชว์ (โชว์บุคคล)

 • กระโดดสูง ชาย ศุภปัญญา จักษุกัน ทีม HOUSE OF WARRIOR
 • กระโดดสูง หญิง ชัชชญา ธรรมรัตนากร ทีม 101HAPKIDO
 • กระโดดไกล ชาย ปภาวิน ธรรมสุวรรณ ทีม TAE-HAN Hapkido
 • กระโดดไกล หญิง ธณัศพร สารีกิจ ทีม 101HAPKIDO A
 • ท่ารำ ชาย กวิน ธรรมรัตนากรทีม 101HAPKIDO
 • ท่ารำ หญิง เกล้ากัลยา กอบพุดซา ทีม OYP OLYMPIC
 • ท่ารำอาวุธ ชาย ปองกานต์ ด้วงกัน ทีม TAE-HAN Hapkido
 • ท่ารำอาวุธ หญิง ชมพูนุช รัตน์อ่อน ทีม Triamudomsuksapattanakarn Yannawate School

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทโฮชินซุล (Hoshinsul)

 • คู่ชาย ดาฮาลัน เปาะดิงซามู // ภูภกร วงศ์ธนะเชษฐ ทีม Dew Gym
 • คู่หญิง ธัญพร ชัยเชษฐอมร // ช่อกนกมณี เพ็ชรคำ ทีม Pattern Martial Arts
 • คู่ผสม กชกร ศิริขันธ์ // จันทกร สีมาเจริญยิ่ง ทีม Pattern Martial Arts

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทสปีดแบทเทิล (Speed Battle Elite)

 • Speed Kick ชาย ภูพิชญะ โท้ทอง ทีม PATTERN MARTIAL ART A
 • Speed Kick หญิง ช่อผกา มาลา Pathumthani Hapkido Club
 • Speed Back Kick ชาย ภูสิทธิ มลวิสัย Hapkido Pathumthani
 • Speed Back Kick หญิง ชลธิชา ประทุมทอง ทีม Hapkido Pathumthani
 • Speed Punch ชาย คีตะ ธนูศิลป์ SRP Hapkido Academy
 • Speed Punch หญิง ชลธิชา ประทุมทอง ทีม Hapkido Pathumthani

รางวัลประเภททีมโชว์ (Demonstration)

 • ชนะเลิศ ทีม 101HAPKIDO
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 HOUSE OF WARRIOR

คะแนนรวม เคียวรูกิ(ต่อสู้) Class A

 • ชนะเลิศ ทีม Chiangmai University Team A
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม JARAN TAEKWONDO THAILAND
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม Taechew TigerThai

คะแนนรวม เคียวรูกิ(ต่อสู้) Class B

 • ชนะเลิศ ทีม Thaitacha Gym

คะแนนรวม ประเภทโชว์ (โชว์บุคคล)

 • ชนะเลิศ ทีม 101HAPKIDO
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม TAE-HAN Hapkido
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม Pattern Martial Arts

คะแนนรวม สปีดแบทเทิล Festival

 • ชนะเลิศ ทีม Pathumthani Hapkido Club
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม Pathumthani Hapkido Club A
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม Triple K Hapkido