เตรียมพร้อม!!! “พัทลุงเกมส์” – การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พ.ศ.2565 “พัทลุงเกมส์” ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในระดับมหกรรมกีฬา
โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37”พัทลุงเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ครั้งที่ 5/2565

สัญลักษณ์ “พัทลุงเกมส์”

ชนิดกีฬา “พัทลุงเกมส์”

แข่งขัน ทั้งหมด 53 กีฬา และในการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ มีการแข่งขัน กีฬาอนุรักษ์ 1 กีฬา และ กีฬาสาธิต 8 กีฬา

กีฬาอนุรักษ์ – มวยไทยสมัครเล่น
กีฬาสาธิต – เกทบอล , กระบี่กระบอง , จานร่อน , คูราช , โววีนัม , มวยไทยยุทธศิลป์ , และเทคบอล

กำหนดการจัดการแข่งขัน “พัทลุงเกมส์”

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ ลิงค์ด้านล่าง

ความพร้อม “พัทลุงเกมส์” ความร่วมไม้ร่วมมือ โดยส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง และ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง เตรียมตัวต้อนรับนักกีฬาเยาวชน ที่จะมาร่วมเข้าแข่งขันในเกมส์กีฬาครั้งนี้อย่างอบอุ่น

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก FB พิทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37
ช่างทางการติดตามข้อมูลและข่าวสาร