เตรียมลุยแข่งชิงแชมป์เอเชีย – 25th Asian Taekwondo Championships

โค้ชเช ยอง ซอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการที่ 2 ในประเทศเกาหลี
รายการ 25th Asian Taekwondo Championships ณ เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2565

ทีมชาติไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 คน

การแข่งขันในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เริ่มทำการแข่งขัน เวลาไทย 11 โมง
ในรุ่นน้ำหนัก ชาย -54 กก. , -68 กก. และ หญิง -46 กก. , -53 กก. , -57 กก. ได้แก่

ชาย
1.นายวีรภัทร ไกรฤกษ์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม
2. นายนฤพงษ์ เทพเสน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัม

หญิง
3. นางสาวจุฬานันท์ ขันติกุลานนท์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
4. เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กิโลกรัม
5. นางสาวพรรณนภา หาญสุจินต์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม

การแข่งขันในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เริ่มทำการแข่งขัน เวลาไทย 11 โมง
ในรุ่นน้ำหนัก ชาย -58 กก. , -74 กก. และ หญิง -49 กก. , -62 กก. ได้แก่

ชาย
6. นายธนกฤต ยอดรักษ์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัม
7. นายหลักชัย ห้วยหงษ์ทอง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กิโลกรัม

หญิง
8. นางสาวชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม
9. นางสาวศศิกานต์ ทองจันทร์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัม

การแข่งขันในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เริ่มทำการแข่งขัน เวลาไทย 11 โมง
ในรุ่นน้ำหนัก ชาย -87 กก. , +87 กก. และ หญิง -73 กก. , +73 กก. ได้แก่

การแข่งขันในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เริ่มทำการแข่งขัน เวลาไทย 11 โมง
ในรุ่นน้ำหนัก ชาย -63 กก. , -80 กก. และ หญิง -67 กก. ได้แก่

ชาย
10. นายศรัณ ตั้งฉัตรแก้ว
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม
11. นายอธิ สารรัตน์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม

โดยทีมงานจะ Update ตารางการแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง ส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันในเร็วๆนี้

ขอขอบคุณข่าวสารจาก : FB สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย