โรงยิมเทควันโดเซ่นพิษไวรัส โควิท-19 ครม.มติสั่งปิดยิม 14 วัน

ผู้ว่าฯกทม. ประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มี.ค. 63 ซึ่งได้มีการออกประกาศไปเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตออกสำรวจในพื้นที่เขตของตนว่าสถานที่ต่างๆ ตามประกาศได้ปฏิบัติตาม

สำหรับสถานที่ที่เข้าข่ายการประกาศปิดนั้นเป็นสถานที่ซึ่งมีคนมารวมตัวเบียดเสียดใกล้ชิด และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ง่าย ดังนี้

1. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
2. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
3. สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)
4. สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย
5. สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
6. สนามมวย
7. สนามกีฬา
8. สนามม้า

โดยโรงยิมเทควันโดนั้นอยู่ในกลุ่มข่ายของสถานที่ออกกำลังกาย และอยู่ในกลุ่มของสถานศึกษาซึ่งได้มีประกาศปิดสถานศึกษาไปก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้หากใครฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ จะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีอำนาจหน้าที่ในการตักเตือน ให้คำแนะนำ และบังคับใช้กฎหมาย