แบบฟอร์มส่งใบรับรองการฉีดวัคซีน โควิด-19

กรุณาใส่รรหัส GMS และ Upload ใบตรวจวัคซีน

คุณต้อง Login ก่อนส่งแบบฟอร์ม

สถานะของผู้ที่ส่งใบรับรองแล้ว

GMS LicenseStatus
THA-9999read
THA-2265unread
THA-1642unread
THA-7886unread
THA-7296unread
THA-7808unread
THA-7035unread
THA-7032unread
THA-2323unread
THA-2338unread
THA-2333unread
THA-3115unread
THA-3540unread
THA-3861unread
THA-4041unread
THA-4087unread
THA-4153unread
THA-5908unread
THA-6373unread
THA-7050unread
THA-7853unread
THA-5198unread
THA-6377unread
THA-6377unread
THA-1795unread
THA-1799unread
THA-1802unread
THA-2274unread
THA-2282unread
THA-2283unread
THA-2292unread
THA-2293unread
THA-2320unread
THA-2357unread
THA-2372unread
THA-2672unread
THA-3135unread
THA-3218unread
THA-3267unread
THA-3270unread
THA-3271unread
THA-3317unread
THA-5199unread
THA-5874unread
THA-6026unread
THA-6204unread
THA-6205unread
THA-6933unread
THA-2265unread
THA-3190unread
THA-3169unread
THA-3171unread
THA-7051unread
THA-7051unread
Tha-1923unread
tha-1891unread
tha-3050unread
THA-4875unread
Tha-6276unread
Tha-7706unread
Tha-1636unread
Tha-2936unread
THA-6377unread
THA-3147unread
THA-5662unread
gms-3059unread
THA-3059unread
THA-3204unread
THA-1762unread
THA-5824unread
THA-3208unread
THA-3209unread
THA-3208unread
THA-2291unread
THA-5465unread
THA-1650unread
THA-1887unread
THA-3207unread
THA-3330unread
THA-6335unread
THA-4795unread
THA-6083unread
THA-3123unread
THA-3260unread
THA-2646unread
THA-3122unread
THA-3070unread
THA-3066unread
THA-5695unread
THA-3070unread
THA-6031unread
THA-6118unread
THA-7899unread
THA-6741unread
THA-7899unread
THA-1931unread
THA-3668unread
THA-4576unread
THA-4515unread
THA-4531unread
THA-4534unread
THA-3194unread
THA-3136unread
THA-6827unread
THA-3193unread
THA-3195unread
THA-8020unread
THA-6174unread
THA-6206unread
THA-7883unread
THA-7126unread
THA-7194unread
THA-4047unread
THA-3240unread
THA-2315unread
THA-7913unread
THA-3249unread
THA-2117unread
THA-4994unread
THA-6764unread
THA-3001unread
THA-8027unread
THA-3000unread
THA-3940unread
THA-3344unread
THA-4037unread
THA-3152unread
THA-3929unread
THA-7885unread
THA-2973unread
THA-6747unread
THA-6755unread
THA-2001unread
THA-3147unread
THA-3106unread
THA-3113unread
THA-5679unread
THA-3105unread
THA-5623unread
THA-5626unread
THA-7033unread
THA-5965unread