HOW TO REGISTER “GMACSCORE” FOR OFFICIAL COMPETITION.

ขั้นตอนการสมัครแข่งขันของ GMACSCORE ในการแข่งขันแบบ Official ต้อง Upload ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน ซึ่งวันนี้แอดมินทำเป็นขั้นตอนง่ายๆมาให้รับชมกัน เพื่อให้ผู้สมัครแข่งขันเข้าใจมากขึ้น มี 4 ขั้นตอนด้วยกัน การสมัครแบบละเอียดและการ UPLOAD VDO สามารถดูได้ที่ >> คู่มือการสมัคร <<เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

**แต่ทั้งนี้หากเพื่อนๆมีข้อมูล Profile สมัครแข่งขันอยู่แล้วก็ไปที่ ข้อ 4 . Upload เฉพาะภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชนได้เลยไม่ต้องทำการสมัครใหม่

  1. เลือกรายการที่จะลงทำการแข่งขันในหน้าหลัก ทำการ สมัครสมาชิก ก่อนเพื่อใช้งาน

2. สร้างทีม และเพิ่มข้อมูลนักกีฬาในทีม

3. สร้างข้อมูลนักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขัน

4. Upload ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันตัวตน (KYC) ระยะเวลา 1-2 วันทำการ