กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

จาก “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”…สู่ “นนทรีเกมส์”

ปิดฉากลงแล้ว กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 & …

จาก “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”…สู่ “นนทรีเกมส์” Read More »

“เทนนิส” เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 ป้องกันแชมป์ สมัยที่ 4

(วันที่ 18 มกราคม) ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาว …

“เทนนิส” เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 ป้องกันแชมป์ สมัยที่ 4 Read More »

“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

นับถอยหลังอีก 10 วัน เริ่มการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง …

“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 Read More »