โววีนัมไทย

ผลงานการแข่งขัน The 7th WVVF World Vovinam Championship 2023 ณ กรุงโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นักกีฬาโววีนั่มไทย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันโววีนั่มชิง …

ผลงานการแข่งขัน The 7th WVVF World Vovinam Championship 2023 ณ กรุงโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Read More »

“โววีนัม” เปิดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน C-license

สมาคมกีฬาโววีนัมแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน …

“โววีนัม” เปิดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน C-license Read More »

“โววีนัม” กีฬาศิลปะป้องกันตัว ประเทศเวียดนาม

ประวัติกีฬาโววีนัมจากเวียดนามสู้…ไทย โววีนัม (Vovinam) …

“โววีนัม” กีฬาศิลปะป้องกันตัว ประเทศเวียดนาม Read More »