WT ถอดดั้ง 9 “ปูติน”

จากเหตุการณ์การขัดแย้งที่เกิดขึ้นของรัสเซียและยูเครน World Taekwondo หรือ WT ประกาศถอดถอนสายดำที่เคยได้มอบให้ ปูติน โดยมีข้อความว่า

(28 ก.พ. 2022) – World Taekwondo ประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีที่โหดร้ายต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์ในยูเครนซึ่งขัดต่อวิสัยทัศน์ World Taekwondo ในเรื่อง “สันติภาพมีค่ามากกว่าชัยชนะ” World Taekwondo ให้ค่าในเรื่องของความเคารพและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ซึ่งในเหตุการณ์นี้ World Taekwondo ได้ตัดสินใจที่จะถอนสายดำกิตติมศักดิ์ที่ 9 ที่มอบให้นาย Vladimir Putin ที่ได้ให้มอบให้ไว้เมื่อพฤศจิกายน ในปี 2013

และตามแนวทางของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล จะไม่มีการติดธงชาติ หรือแสดงธงชาติรัสเซียและเบลารุสในกิจกรรมของ World Taekwondo และ European Taekwondo Union และจะไม่มีการจัดการแข่งขันเทควันโดในรัสเซียและเบลารุส

World Taekwondo จะอยู่ข้างประชาชนของยูเครนและเราหวังว่าจะยุติสงครามครั้งนี้อย่างสันติได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ World Taekwondo Federation โดยมีประธาน Mr. Choue Chung-won ได้มอบ ตำแหน่ง Taekwondo Dan 9 ให้กับนาย Vladimir Putin เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2013