นักกีฬาพุมเซ่ Cadet&Junior พร้อมลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 4th Asian Cadet Taekwondo Poomsae Championships และการแข่งขัน 6th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships ณ เมืองโฮจิมินทร์ ประเทศเวียดนาม โดยจะลงทำการแข่งขันในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 ทั้ง 2 รายการ

การแข่งขันในรายการ 4th Asian Cadet Taekwondo Poomsae Championships ณ เมืองโฮจิมินทร์ ประเทศเวียดนาม ในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันดังนี้

 • ประเภทพุมเซ่เดี่ยวชาย

ด.ช.กมลเทพ ​สนธิเณร

 • ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง

ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียง

 • ประเภทพุมเซ่คู่ผสม

ด.ช.นิธิกร ยิ้มประเสริฐ

ด.ญ.ศศิชญาณ์ ​แก้วประเสริฐ

 • ประเภทพุมเซ่ทีมชาย

ด.ช.ณัฎฐากร ​นิยมกูล

ด.ช.นิธิกร ยิ้มประเสริฐ

ด.ช.กมลเทพ ​สนธิเณร

 • ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง

ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียง

ด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ

ด.ญ.ปูริดา ​ศิลาอ่อน​ ​

 • ประเภทฟรีสไตล์พุมเซ่เดี่ยวชาย

ด.ช.ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ

 • ประเภทฟรีสไตล์พุมเซ่เดี่ยวหญิง

ด.ญ.ณิฌา ​ท้าวสกุล​

 • ประเภทฟรีสไตล์พุมเซ่คู่ผสม

ด.ช.รัชพล ใยบัว

ด.ญ.นภชนก ​เศรษฐดาธร


การแข่งขันในรายการ 6th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships ณ เมืองโฮจิมินทร์ ประเทศเวียดนาม ในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันดังนี้

 • ประเภทพุมเซ่เดี่ยวชาย

นายกรัญญู ​อ่อนนางาม

 • ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง

น.ส.ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธ์​

 • ประเภทพุมเซ่คู่ผสม

นายพีรชาญ มานะมุ่งประเสริฐ

น.ส.รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง

 • ประเภทพุมเซ่ทีมชาย

นายกรัญญู อ่อนนางาม

นายพีรชาญ มานะมุ่งประเสริฐ

นายอัครวีร์ ศรีสุวรรณ์

 • ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง

น.ส.ณัฐกฤตา ​ปิ่นอมร

น.ส.รัชฎาวัลย์ ​ตะเพียนทอง

น.ส.ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธ์

 • ประเภทฟรีสไตล์พุมเซ่เดี่ยวชาย

นายพีรพัฒน์ ตระการวิจิตร​

 • ประเภทฟรีสไตล์พุมเซ่เดี่ยวหญิง

น.ส.สิริยาพร​ แสง​ช่วง​

 • ประเภทฟรีสไตล์พุมเซ่คู่ผสม

นายพีรพัฒน์ ตระการวิจิตร

น.ส.วัชรกุล ลิ้มจิตรกร​

ซึ่งทั้ง 2 รายการจะมีการแข่งขันในวันนี้ 22 สิงหาคม 2565 อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาพุมเซ่ทีมชาติไทย ในการแข่งขันครั้งนี้นะคะ