ประกาศ!! รายชื่อคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติคิกบ็อกซิ่ง

ตามประกาศสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย เรื่องผลการคัดเลือกตัว นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งเพื่อเป็นทีมชาติไทย ให้นักกีฬาที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อม ใันวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2565 โดยมีรายชื่อนักกีฬาที่ต้องรายงานตัว ตามประกาศ ดังนี้

ขอให้นักกีฬารายชื่อดังกล่าวข้างต้น รายงานตัวเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย (ฉบับแก้ไข ‼️‼️) เนื่องจากการแข่งขันAsian Chapionship เป็น Senior Devision ผู้แข่งขันจะต้องมีอายุ 19 – 40ปี

ขอให้นักกีฬารายงานตัวภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ในแอพพลิเคชั่นไลน์ (ตาม QR Code ดังแนบ)

หากท่านไม่ได้รายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด ทางสมาคมฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเก็บตัวสําหรับการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชีย Asian Kickboxing Championship 2022 ณ สนามกีฬา ไทย -ญี่ปุ่น ดินแดง อาคารกีฬาเวสน์ อาคาร 1 ระหว่างวันที่ 11 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ติดตามข้อมูลข่าวสาร >>>> สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย Kickboxing Association of Thailand