ปันจักสีลัตไทย คว้า “8 ทอง” ในการแข่งขันกีฬาม.อาเซียน

สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ในรายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ ​มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
ผลการแข่งขัน 8 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 5 ทองแดง

8 เหรียญทอง
1 ดาฮาลัน เปาะดิงซามู เดี่ยวปันจักลีลาชาย
2 อับดุลการิม คูลี, ชอับดุลรอฮิม ซีเดะ, ซอบรี เจะนิ : ทีมปันจักลีลาชาย
3 สรายุทธ สระแก้ว ต่อสู้ชาย B 50-55 กก.
4 ฮาฟิต อาแด ต่อสู้ชาย C 55-60 กก.
5 เอกราช แหมะจิ ต่อสู้ชาย F 70-75 กก.
6 สุกัญญา พรหมเพชร ต่อสู้หญิง A 45-50 กก.
7 ชีวาพร คุณเลิศ ต่อสู้หญิง B 50-55 กก.
8 เกวลิน บุญมี ต่อสู้หญิง OPEN 65+ กก.

10 เหรียญเงิน
1 ฐิติรัตน์ แซ่อึ้ง เดี่ยวปันจักลีลาหญิง
2 ทรายทอง อินทะกะ, วงศ์ธิดา จันทร์พิทักษ์ ,ขวัญจิรา สุวรรณโชติ : ทีมปันจักลีลาหญิง
3 อาฟีกีน แซนา ต่อสู้ชาย A 45-50 กก.
4 พรชัย มั่นพลอย ต่อสู้ชาย D 60-65 กก.
5 กัญจน์เมือง ปุริโส ต่อสู้ชาย H 80-85 กก.
6 ศูฟี โว๊ะ ต่อสู้ชาย J 90-95 กก.
7 วัชรพงศ์ พลเยี่ยม ต่อสู้ชาย OPEN 85+ กก.
8 รุจรวี อุตมศรีขันธ์ ต่อสู้หญิง D 60-65 กก.
9 อาทิตยา ทองชาติ ต่อสู้หญิง OPEN 65+ กก.
10 มุสตอฟา จารู ต่อสู้ชาย E 65-70 กก.

5 เหรียญทองแดง
1 อัฟนัน สาและ คู่ปันจักลีลาชาย
2 เตาเฟ็ด กะนา คู่ปันจักลีลาชาย
3 สุวภัทร โพธิ์งามวงศ์ ต่อสู้หญิง C 55-60 กก.
4 ชาตรี อินทร์แถม ต่อสู้ชาย I 85-90 กก.
5 อริน จันทร์ชูเพชร ต่อสู้หญิง OPEN 65+ กก.

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะ

และอย่าลืมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน International Pencak Silat Indonesia Open Championship 2022 ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วม 4 คน นำโดย นายวรยุทธ สุวรรสว่าง ผู้จัดการทีม นำผู้ฝึกสอน นายแอนดี้ ซูกัลไน พร้อมทั้งนักกีฬา นายสุลัยมาลย์ ตือเงาะ , นายมุสตอฟา จารู , นายพรชัย มั่นพลอย และ.นางสาวชีวพร คุณเลิศ

ขอขอบคุณข่าวสารและรูปภาพสวย ๆ จาก Pencak Silat Association of Thailand และ ASEAN University Games 2022