ฝึกอบรม “ฮับกิโด” ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ได้จัดฝึกอบรมกีฬาต่อสู้เกาหลี "ฮับกิโด" ต่อยอดผลิกนักกีฬามืออาชีพ

กิจกรรมฝึกอบรมกีฬาต่อสู้เกาหลี “ฮับกิโด” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา (กีฬาฮับกิโด) ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 กันยายน 2565 เป็นหนึ่งในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรทางการกีฬา ตลอดจนคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

และในวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา พลตำรวจตรี ปราบพาล มีมงคล รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมในครั้งนี้ ร่วมกับหลายภาคส่วน

ในกีฬา “ฮับกิโด” ถือเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมมากในประเทศไทย โดยการใช้ทุกส่วนของร่างกายและท่าทางที่สวยงามแบบผสมผสานที่เน้นการป้องกันตัว ที่ใช้การล็อคข้อต่อ ใช้เทคนิคการเตะ ต่อย และการจอมตีที่โดดเด่น โดยสมาคมฮับกิโดได้ให้การอนุเคราะห์เรียนเชิญวิทยากรที่มีความชำนาญทั้ง 3 ท่าน คือ นายสมมารถ จาบกุล ผู้แทนสมาคม นายปรันตวัฒน์ ปิติวัฒนฤทธิ์ และนายศิลวัส รัตติกาลสุขขะ วิทยากร ได้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในการฝึกการเคลื่อนไหว ซึ่งมีทั้งท่าม้วน ท่าล้ม ท่าป้องกันตัวเองในแบบฉบับของฮับกิโดทั้ง 5 ท่า รวมทั้งการฝึกแบบท่าโชว์ และการฝึกเพื่อการแข่งขัน