ส.คิกบ็อกซิ่งไทย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาคิกบ๊อกซิ่ง

อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย พบกับวิทยากรต่างชาติ 4 ท่าน ที่มาให้ความรู้
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2566

ด้วยสมาคมกีฬาคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ทางสมาคมกีฬาคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดอบรม
1.1. ผู้ฝึกสอนระดับชาติ ขั้นต้น ( Class 1 ) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2566

2. วันที่รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันสิ้นสุดวันรับสมัคร วันที่ 29 สิงหาคม 2566

3. สถานที่รับสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์สมาคมกีฬาคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย
e-mail : secretaryoffice.kba@gmail.com

4. คุณสมบัติผู้สมัคร
4.1 บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาคิกบ็อกซิ่ง
4.2 มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 55 ปี
4.3 มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
4.4 เป็นผู้ฝึกสอนและมีคุณวุฒิทางกีฬาต่อสู้ เช่น มวย เทควันโด คาราเต้ ยูยิตสู และกีฬาต่อสู้อื่นๆ
4.5 เป็นอาจารย์ ครูพลศึกษา สังกัดโรงเรียน มหาวิทยาลัย
4.6 เป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่ง / นักกีฬาต่อสู้ / ทาทามิ
4.7 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมจะรับร่างฝึกปฏิบัติภาคปฏิบัติ
4.8 ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

5. หลักฐานการสมัคร
5.1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใส่ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา

6. ค่ามัดจำในการสมัคร
6.1 สมัครพร้อมชำระค่ามัดจำ หลักสูตรละ 500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย และจะได้รับเงินมัดจำคืนทันทีในวันสุดท้ายของการอบรมสมาคมกีฬาคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี 660-9-62325-2 ธนาคาร กรุงไทย
6.2 แจ้งส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-6979447 หรือ 063-1419546

7. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
7.1 ที่พักและอาหาร ฟรีตลอดหลักสูตรการอบรม ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
7.2 เอกสารประกอบการอบรม
7.3 เสื้อประจำหลักสูตรจำนวน 1 ตัว

8. การแต่งกายของผู้เข้าอบรวม
ชุดในพิธีเปิด เสื้อยืด กาวเกงสเล็ค (ห้ามกางเกงยีนส์) ถุงเท้าดำ รองเท้ากีฬา หรือ รองเท้าคัทชู

9. ผู้ประสานงาน
9.1 นางสาว ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 092-697-9447

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมอบรมกับสมาคมแต่ไม่สามารถแสกน QR Code ที่ให้ไว้ได้ รบกวนแอดไลน์ของทางสมาคม
LINE ID : @411qoenk หรือแสกน QR Code นี้ในไลน์เพื่อส่งข้อมูลผู้อบรม