ส.เทควันโด เตรียมจัดอบรมผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ประเภทพุมเซ่

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศ ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความสนใจอบรม Poomsae Coach License 2022 และ การอบรม Poomsae Referee Seminar & Poomsae Referee Refresher Course 2022


เพื่อให้สอดคล้องกับกติกาสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนให้ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จึงจะจัดให้มีการจัดการอบรม Poomsae Coach License Seminar 2022 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศจาก สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
เรื่อง การอบรม Poomsae Coach License Seminar 2022

กำหนดการอบรม
ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565

สถานที่อบรม
ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม
1. มีคุณวุฒิสายดา ดั้ง 2 ขึ้นไป
2. มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร
รับสมัคร 80 คน

การรับสมัคร
สมัครผ่านระบบ GMS เท่าน้ัน โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2565 ทั้งนี้ หากผู้สมัครเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครทันที

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
500 บาท

การแต่งกาย
แต่งกายโดยชุดเทควันโดตลอดการอบรม

หมายเหตุ
กรณีผ่านการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้สิทธิ์ Poomsae Coach License 2 ปี ไม่นับปี ที่อบรม
หากไม่ผ่านการอบรม Poomsae Coach Licenseจะไม่มีสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ รายการ G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่

อ่านเพิ่มเติม …