อัพเดทผู้ติดเชื้อ – Live Update

อัพเดทจำนวนผู้ติดเชื้อ / รักษาหาย / ผู้เสียชีวิต สดๆ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน อัพเดทตลอดเวลา
ขอให้เหตุการ์ณเลวร้ายนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วไว สาธุ…
 


[covid19 title=”Global (ทั้งโลก)”]

Asia – ทวีปเอเซีย [covid19 country=”Thailand” title=”ไทย”]
[covid19 country=”S. Korea” title=”South Korea (เกาหลีใต้)”]
[covid19 country=”China” title=”จีน”]
[covid19 country=”Japan” title=”Japan (ญี่ปุ่น)”]
[covid19 country=”Malaysia” title=”Malaysia (มาเลเซีย)”]

Europe – ทวีปยุโรป

[covid19 country=”UK” title=”United Kingdom (อังกฤษ)”]
[covid19 country=”Italy” title=”Italy (อิตาลี)”]
[covid19 country=”Spain” title=”Spain (สเปน)”]
[covid19 country=”France” title=”France (ฝรั่งเศส)”]
[covid19 country=”Germany” title=”Germany (เยอรมัน)”]  

America – ทวีปอเมริกา

[covid19 country=”USA” title=”USA (สหรัฐอเมริกา)”]
[covid19 country=”Mexico” title=”Mexico (เม็กซิโก)”]