เทควันโดไทย บินเก็บตัวที่ “เกาหลี”

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โค้ชปาร์คนำคณะนักกีฬาและทีมกายภาพบำบัด เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้ง 2 รายการ ได้แก่
25th Asian Taekwondo Championships ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2565
และ Korea Open 2022 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565

โดยจะไปสมทบกับคณะนักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันในรายการ Muju Grand Prix Challenge 2022 ก่อนหน้านี้ และฝึกซ้อมร่วมกันที่ เมืองซองนัม ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันในระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2565 ณ เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้

นักกีฬาที่ร่วมเดินทางครั้งนี้ได้แก่

 1. นางสาวจุฬานันท์ ขันติกุลานนท์
  รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
 2. นางสาวชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา
  รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม
 3. เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ
  รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กิโลกรัม
 4. นางสาวพรรณนภา หาญสุจินต์
  รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม

ทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณข่าวสารจาก : สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย Taekwondo Association of Thailand