เปิดรับสมัครแล้ว “THAILAND JUDO CHAMPIONSHIPS 2022”

การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 และ การแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2565 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

📣 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน📣 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ทาง Facebook page : สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญและระเบียบการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

🔰 หนังสือเชิญ และระเบียบ
https://drive.google.com/…/1fEEXttsU3XHgIANh6i8NjZ6WwJj…

ลิงค์สำหรับการสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร

🔰ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน
https://forms.gle/TWDFBZ9YEFqQXuFK7

🔰รุ่นอายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี
https://forms.gle/9mew4CSeXExsy2wp6

🔰รุ่นอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี
https://forms.gle/QW1CAbAjdTjsKPVu6

🔰รุ่นอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี
https://forms.gle/g1J783SnoYKZvoPY8

🔰รุ่นอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี
https://forms.gle/vfqWYvrDQd9on69A7

🔰รุ่นประชาชนรุ่นอายุมากกว่า 18 ปี
https://forms.gle/TfhVX2gs47ia7aL67