เพิ่มเติมการใช้งานสองภาษา

ขณะนี้เว็บ Gmac Score สามารถ ใช้งานได้ สองภาษาแล้ว รองรับการสมัครจากต่างประเทศ Eng-Thai