โครงการพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬาเทควันโดร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจ.นนทบุรี “Poomsae Coach License Seminar 2023”

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมเทควันโดจังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมในรายการ Poomsae Coach License Seminar 2023 ณ เรือนศรุตา จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566