26th Asian Taekwondo Championships คว้า 1 ทอง 5 เงิน และ ทีมหญิงถ้วยคะแนนรวมอันดับที่ 3

คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 26th Asian Taekwondo Championships ในระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม (แข่งขันวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2567)

สรุปผลการแข่งขันในรายการ 26th Asian Taekwondo Championships ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน ดังนี้ 👇🏻

เหรียญทอง🥇
นางสาวศศิกานต์ ทองจันทร์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.

เหรียญเงิน🥈
นางสาวกมลชนก สีเคน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
นางสาวชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.
นายณภัทร ศรีติมงคล
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.
นายบัลลังก์ ทับทิมแดง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก.

🏆ทีมหญิงถ้วยคะแนนรวมอันดับที่ 3

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ไปให้การต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ที่เดินทางกลับมาจากการแข่งในรายการ 26th Asian Taekwondo Championships ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา