Jujitsu-Thai อบรมผู้ฝึกสอนคลาส C แน่นสวนกระแสโควิด!

ยูยิตสู (Jujitsu) หนึ่งในกีฬาต่อสู้ที่กำลังมาแรง ณ ขณะนี้เล่นได้ทุกเพศทุกวัย กีฬายูยิตสูมีการแข่งขันหลักๆ กันอยู่ 3 ประเภท คือ Fighting, Duo และ Newaza ควบคุมมาตรฐานการแข่งขัน อบรม และเผยแพร่โดย สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย นำโดย ผ.ศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ นายกสมาคมฯคนปัจจุบัน

หลังจากทางสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศรับสมัครอบรมผู้ฝึกสอนคลาส C ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ฝึกสอนกีฬาต่อสู้หลากหลายชนิดกีฬา ทำให้มีผู้อบรมเกินกว่าจำนวนที่คาดการ์ณไว้ จึงจำเป็นต้องขยายรอบอบรมเป็นถึงสอบรอบเลยทีเดียว รายละเอียดดังนี้

การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยจัด โครงการอบรมผู้ฝึกสอนยูยิตสู Class C

(กลุ่มที่ 1) จำนวน 50คน [ดูรายชื่อ]
วันที่ : 1-5 สิงหาคม 2563
สถานที่ :
ณ โรงแรมคูณ แบริ่ง (Kuun Hotel Sukhumvit)
998 หมู่ที่ 10 ซอย แบริ่ง 34 ถนน สุขุมวิท 107 Samrong Nuea, อำเภอ เมืองสมุทรปราการ Samut Prakan 10270
02 743 2844

(กลุ่มที่ 2) จำนวน 40คน [ดูรายชื่อ]
วันที่: 8-12 สิงหาคม 256
สถานที่ :
ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต
Lak Hok, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani 12000

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายูยิสสู ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ฝึกสอน กีฬา สามารถประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนนักกีฬาและผู้รับบริการตามชนิดกีฬาที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
2. เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายูยิสสู ให้มีความรู้และทักษะเฉพาะสำหรับชนิดกีฬายูยิสสู สามารถฝึกสอนและการบริหารจัดการกีฬาให้ประสบความสำเร็จต่อไป
3. เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ฝึกสอนกีฬายูยิสสู ของประเทศให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬา และจรรยาบรรณแห่งผู้ฝึกสอนกีฬา ที่กำหนดไว้ใน พรบ. ส่งเสริมมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB สมาคมฯ