KU TKD Come Back !! แมทเกษตร – นำผลงานมายื่นสมัครโครงการกีฬาดีเด่นมก. ได้

กลับมาแล้วกับการแข่งขันกีฬาเทควันโด 13th kasetsart Taekwondo Championships 2022 โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย ชมรมกีฬาเทควันโดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักกีฬาที่มีผลงานในรายการนี้ สามารถนำผลงานยื่นสมัครโครงการกีฬาดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ประเภทต่อสู้ (Class School เกราะธรรมดา / Class A เกราะไฟฟ้า KPNK)
2. ประเภทพุมเซ่

ในการแข่งขันแมทนี้ยังมีมาตรการป้องกัน Covid-19 อีกด้วย ซึ่งในการแข่งขันนี้
– ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง หรือผู้ติดตามเข้าชมในสนามแข่งขัน
-ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้น นักกีฬาที่กำลังทำการแข่งขัน
-ทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบโดสตามที่การแข่งขันกำหนด และยื่นผลวันชั่งน้ำหนัก
-ทุกคนต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าสนามแข่งขัน โดยจะได้รับสัญลักษณ์ผ่านการตรวจ
-นักกีฬาเข้าสนามได้ก่อนคู่แข่งขันตนเอง 3 คู่ หรือตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเรียกรายงานตัว
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และกรรมการ ต้องได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าสนามในทุกวัน
เวลา 06.30 – 08.00 น. (นักกีฬาตรวจ ATK 2 คร้ัง คร้ังที่1 วันชั่นน้ำหนัก คร้ังที่2 วันแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
เริ่มการแข่งขัน 09.00 น.
ประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ)
1. ยุวชนชาย และหญิง อายุ 8 – 10 ปี (2555 – 2557) Class A เกราะไฟฟ้า Class School เกราะธรรมดา
2. ยุวชนชาย และหญิง อายุ 11 – 12 ปี (2553 – 2554) Class A เกราะไฟฟ้า Class School เกราะธรรมดา
3. เยาวชนชาย และหญิง อายุ 15 – 17 ปี (2548 – 2550) Class A เกราะไฟฟ้า

ประเภทต่อสู้ (ทีม)
1. เยาวชนชาย และหญิง อายุ 15 – 17 ปี

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565
เริ่มการแข่งขัน 09.00 น.
ประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ)
1. เยาวชนชาย และหญิง อายุ 12 – 14 ปี (2551 – 2553) Class A เกราะไฟฟ้า
2. ประชาชนชาย และหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป Class A เกราะไฟฟ้า

ประเภทต่อสู้ (ทีม)
1. เยาวชนชาย และหญิง อายุ 12 – 14 ปี
2. ประชาชนชาย และหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป

ประเภทพุมเซ่ ทุกรุ่นอายุ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สามารถสมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 มิถุนายน 2565 หรือสมัครการแข่งขัน คลิกลิงค์ https://gmacscore.com/

ของรางวัลแจกเยอะเหมือนเดิม แบบนี้พลาดไม่ได้แล้ววว มาเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรศาสตร์กันนะคะ

ขอขอบคุณรูปภาพสวย ๆ จาก FB : Kasetsart Taekwondo