งานเข้า Kukkiwon ประกาศกร้าว ขึ้นดั้ง 4-5 ต้องส่ง VDO ทดสอบ เริ่มปีหน้า !

นักเทควันโดทุกคนเตรียมตัว !!! สอบสายดำเทควันโด ดั้ง 4 แ […]

งานเข้า Kukkiwon ประกาศกร้าว ขึ้นดั้ง 4-5 ต้องส่ง VDO ทดสอบ เริ่มปีหน้า ! Read More »