เหรียญ OLYMPIC Paris2024 ประเทศฝรั่งเศส ทำจากเศษเหล็กดั้งเดิมจากหอไอเฟล

หนึ่งใน #Paris2024 เป็นฝรั่งเศส เปล่งปลั่งและมีเอกลักษณ …

เหรียญ OLYMPIC Paris2024 ประเทศฝรั่งเศส ทำจากเศษเหล็กดั้งเดิมจากหอไอเฟล Read More »