UPDATE ขั้นตอนการใช้งาน GMACSCORE

ระบบรับสมัคร GMACSCORE ก้าวขึ้นไปอีกขั้นเพื่อรับรองระบบ RANKING และการอัพโหลดข้อมูล เพื่อให้การแข่งขันมีประสิทธิภาพและหลากหลายมากขึ้น

โดยแอดมินจะอธิบายวิธีขั้นตอนการสมัครให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาได้เข้าใจเพื่อลงสมัครแข่งขันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ติดตามได้จากภาพประกอบด้านล่าง หรือดาว์นโหลด ขั้นตอนการสมัครทางไฟล์ PDF. >> DOWNLOAD คู่มือการใช้งาน <<