การอบรม Kyorugi Referee Seminar & Kyorugi Referee Refresher Course 2024

เพื่อให้สอดคล้องกับกติกาสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ตลอดจนให้ผู้ฝึกสอนกีฬา เทควันโดได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยากาศสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จัดการอบรม Kyorugi Referee Seminar & Kyorugi Referee Refresher Course 2024 ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

สามารถดูภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/tkdthailand

รับสมัครเข้าร่วมการอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2024

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย :

การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2024