11th THF ASIA CHOI YOUNG SEOK CUP RSU INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2024

Now OPEN Register !!!

Date: 3-4 February 2024

Venue: Rangsit University

Register now for foreign >>> https://gmacscore.com/app.gmacscore.com/home/index.php…

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สำหรับคนไทย >>> https://taekwondo.or.th

ภาพเหรียญรางวัล


[ระเบียบการ] 11TH THF CHOI YOUNG SEOK CUP RSU INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

ผู้จัดการแข่งขัน : ดร. ชัชชัย ชเว (โค้ชเช) (หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย)

วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์2567 – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์2567

สถานที่จัดการแข่งขัน : อาคารนันทนาการ สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก
                            อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ประเภทการแข่งขัน : ประเภทต่อสู้ – เดี่ยว และ ประเภทท่ารำ – เดี่ยว / คู่ผสม / ทีม รูปแบบเวลา : รุ่น 9-10 ปี, รุ่น 11-12 ปี, รุ่นยุวชน, เยาวชน และประชาชน (เกราะไฟฟ้า Daedo)                            1.30 นาที x 3 ยก พัก 30 วินาที (กติกา Best of three (3))

ประเภทรางวัล :

ประเภทต่อสู้

ชนะเลิศ : เหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 1 : เหรียญเงินพร้อมประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2 (2 คน): เหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร

นักกีฬายอดเยี่ยม (ชาย/หญิง): 6 รางวัล (ยุวชน/เยาวชน/ประชาชน)

ประเภทท่ารำ

ชนะเลิศ: เหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 1 : เหรียญเงินพร้อมประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2: เหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร

นักกีฬายอดเยี่ยม (ชาย/หญิง) : 6 รางวัล (ยุวชน/เยาวชน/ประชาชน)

นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทคู่ผสม : 3 รางวัล (ยุวชน/เยาวชน/ประชาชน)

นักกีฬายอดเยี่ยมประเภททีม (ชาย/หญิง) : 6 รางวัล (ยุวชน/เยาวชน/ประชาชน)

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ประเภทต่อสู้/ท่ารำ : 2 รางวัล

ทีมคะแนนรวมยอดเยี่ยมอันดับ 1 ประเภทต่อสู้/ท่ารำ : 2 รางวัล

ทีมคะแนนรวมยอดเยี่ยม อันดับ 2 ประเภทต่อสู้/ท่ารำ : 2 รางวัล

ทีมคะแนนรวมยอดเยี่ยม อันดับ 3 ประเภทต่อสู้/ท่ารำ : 2 รางวัล