กำหนดวันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 ปี2021

มติจากที่ประชุม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2021 จากเดิมวันที่ 10 -19 มกราคม 2564 กำหนดใหม่เป็นวันที่ 8 – 17 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี