ชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ปันจักสีลัต” มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 ทีม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ได้ให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นตั้งแต่ครั้งที่ 1 มาจนถึงปัจจุบัน ครั้งที่ 10 มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมีนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันจากรายการนี้ ประสบผลสำเร็จก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นตัวแทนทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่น และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา ปันจักสีลัตรายการอื่น ๆ อีกมากมาย การจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาระดับนักเรียน นักศึกษา ยุวชน เยาวชน และประชาชน จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดใกล้เคียงได้แสดงออกถึงความสามารถในชั้นเชิงของกีฬาปันจักสีลัตและเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดในกลุ่มของนักกีฬา ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการผลิตนักกีฬาให้มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องการแข่งขันในครั้งนี้

มีนักกีฬาจากจังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 60 ทีม รวมนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด 415 คนประกอบด้วยประเภทต่อสู้จำนวน 389 คน และประเภทปันจักลีลา จำนวน 26 คน และเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ และใกล้เคียงที่ได้ร่วมชมศิลปะการต่อสู่ จากนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยชุดสู้ศึกชิงแชมป์โลกครั้งที่ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ ประเทศมาเลเซีย ที่เก็บตัวอยู่ที่ ศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลาอย่างใกล้ชิด อีกด้วย

ขอขอบคุณข่าวสารและรูปภาพ : สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย