ประกาศสถานการ์ณฉุกเฉิน!! ทั่วราชอณาจักร

เมื่อเวลา 14.40 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ใช้อำนาจพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 2563

ที่มา VDO: Thairath TV

รายละเอียดตามหนังสือ