ประกาศใช้ PSS : Daedo การแข่งขัน 10th NSDF PATTAYA CHOI YOUNG SEOK CUP TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2023

10th NSDF PATTAYA CHOI YOUNG SEOK CUP Taekwondo International Championship 2023

ระหว่างวันที่ 11-12 February 2023

Location: Eastern National Sports Training Center Pattaya city in Thailand ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

การแข่งขันในครั้งนี้ มีรุ่นการแข่งขัน Cadet (12-14 ปี), Junior (15-17 ปี) และ Senior (18+ ปี) โดยมีประเภทการแข่งขันใน Class A และ Class B และประเภทพุมเซ่ สำหรับรุ่น สายฟ้า, สายแดง และสายดำอีกด้วย

เพิ่มเติมการใช้เกราะไฟฟ้า Official announcement PSS : Daedo

สามารถสั่งซื้อ/จองได้ที่ : https://forms.gle/nExPoWKqNZPD9p6Y8


ระเบียบการแข่งขัน Outline : https://gmacscore.com/app.gmacscore.com/_lib/file/doc/championship_outline/OUTLINE%20CHOI%202023.pdf

สมัครการแข่งขัน สำหรับประเภทต่อสู้ คลาส A ลงสมัครผ่านระบบ GMS ของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย : https://tkdthailand.simplycompete.com/

สมัครการแข่งขัน สำหรับประเภทต่อสู้ คลาส B / ประเภทต่อสู้ทีม / ประเภทท่ารำ ลงสมัครผ่านระบบ GMAC : https://gmacscore.com/app.gmacscore.com/home/index.php?tourid=254

Foreign athletes apply via GMAC system only. : https://gmacscore.com/app.gmacscore.com/home/index.php?tourid=254

: