ยอดผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งไม่หยุด ยิมเทควันโดทยอยปิด

วันที่ 20 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์การระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19ว่า มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จากกลุ่มสนามมวย สถานบันเทิง เพิ่ม 50 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 322 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระจายไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

โดยจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ และเข้าข่ายเฝ้าระวัง ได้แก่
ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย เพชรบูรณ์
ภาดอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง
ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ
ภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่

จากรายงานพบผู้ติดเชื้อทำให้ในแต่จังหวัดต้องออกกฎคุมเข้ม โดยโรงยิมเทควันโดอยู่ในกลุ่มของสถานที่ออกกำลังกาย และสถานศึกษาก็ได้รับผลกระทบไม่น้อย โดยมีการปิด 14 วัน เช่นเดียวกัน อาทิเช่นจังหวัด นนทบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี เป็นต้น เรียกได้ว่าโดนกันถ้วนหน้าจริงๆ