ยิมเทควันโดปรับกลยุทธ์ ยิมปิดซ้อมได้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศไทยนั้น ทำให้จังหวัดต่างๆต้องประกาศปิด ประกอบการตามมาตรา 35 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 22 วัน ตั้งแต่ 22 มี.ค.-12 เม.ย. 2563 โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่กับบ้านไม่เคลื่อนที่ไปไหนซึ่งส่งผลกระทบให้สถานประกอบการต้องงดการให้บริการเป็นระยะเวลานาน อาทิเช่นสถานบันกวดวิชา ร้านนวดสปา ร้านอาหาร รวมไปถึงโรงยิมเทควันโด

ปรับกลยุทธ์สู้โรค!
ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โรงยิมต่างๆหันมาปรับตัวเพิ่มช่องทางการเรียนการสอนด้วยการนำระบบ Social Media มาใช้ วันนี้เรามาดูยิม TAEKWONDO SOCIETY ที่ได้จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์นำโดย อ.นิว และ อ.บอม บรรยากาศการเรียนนั้นเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลย

อ.บอม
อ.นิว

เริ่มด้วยการวอร์มร่างกาย และเข้าโหมดฝึกซ้อมมีทั้งท่าเตะต่างๆและท่าชก

รับชมเพิ่มเติมได้ที่ FB: taekwondo society

นอกจากยิม TAEKWONDO SOCIETY แล้ว ยังมีสถาบันและโรงยิมต่างๆสอนผ่านช่องการอื่นๆอาทิเช่น LINE หรือ video conference เรียกว่าอยู่บ้านก็ซ้อมได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสี่ยงโรค แต่ยังไง ADMIN ก็ขอให้โรคระบาดผ่านไปโดยไวจะได้กลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้ง