สวนกระแสโควิด-19 เทควันโดแดนโสมประกาศวันแข่ง 2020 Chuncheon Korea Open!!

เมื่อวันที่ 27พค. ที่ผ่านมา ทาง facebook ของ Chuncheon Korea Open International TKD Championships ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฏาคมของทุกปีนั้น ได้มีการเผยแพร่โปสเตอร์ของ แมทซ์ 2020 Chuncheon Korea Open International TKD Championships ในโปรเตอร์ระบุวันที่ว่า แข่งขันในวันที่ 22-28 ตุลาคม 2020!!! สถานที่ Chuncheon Hoban Gymnasium และยังมีมาสคอต เป็นหนอนชื่อดังจากการ์ตูนสั้น เรื่อง Larva อีก

ในเพจยังระบุข้อความทิ้งท้ายอีกว่า เตรียมพบกับการแข่งขันรูปแบบใหม่ ส่วนสมาชิกชาวเทควันโดที่ติดตามเพจนั้น ก็โพสถามต่างๆนานาๆเรื่อง การกักตัว 14วัน, การสมัครแข่งขัน ซึ่งฝ่ายจัดตอบกลับมาว่า ” ผมไม่คิดว่าเดือนตุลาคม จะยังมีการกักตัวอยู่” ทั้งนี้ก็ติดตามการเคลื่อนไหวต่อไป แน่นอนประเทศไทยเรายังต้อง พฤศจิกายนนู่น ถึงจะจัดแข่งกีฬาได้

หมายเหตุ – ณ วันที่ 31 พค. 2020 การแข่งขันนี้ยังไม่ปรากฏในปฎิทินแข่งขัน ของ WT แต่อย่างไร

ที่มา