ส.เทควันโด จัดอบรม Poomsae Coach License Seminar 2022 เตรียมพร้อมการแข่งขัน “GH BANK POOMSAE TAEKWONDO THAILAND CHAMPIONSHIPS 2022”

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จัดการอบรม Poomsae Coach License Seminar 2022 ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม 60 คน

เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการใหญ่ของประเทศไทย “GH BANK POOMSAE TAEKWONDO THAILAND CHAMPIONSHIPS 2022”

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2565

ช่องทางการ Upload เอกสารต่าง ๆ สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน

แบบฟอร์มส่งใบรับรองการฉีดวัคซีน โควิด-19
Upload ใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 รายการ G H BANK Poomsae 2022
G H BANK 2002 – Poomsae Freestyle
Upload เพลง และผังแข่งขัน Freestyle poomsae G H BANK Poomsae 2022