เปิดรับสมัครแล้ว !!!!!! การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครแล้ว !!!!!! การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 10 ชนิดกีฬา รายละเอียดแต่ละชนิดกีฬา โดยหนึ่งในนั้นมีเทควันโดด้วย

ประกาศ >>>

ระเบียบการแข่งขัน >>>

คู่มือลงทะเบียนขอใช้ระบบ >>>

คู่มือการบันทึกใบสมัคร >>>

ใบสมัคร สกฬ.1 >>>

ใบสมัคร สกฬ.2 >>>

เข้ากลุ่ม LINE เพื่อติดตามข่าวสารจากกรมพละศึกษา :