53rd All Thailand Karate-do Championship 2022

53rd ALL THAILAND KARATE-DO CHAMPIONSHIP 2022 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภท Kata(ท่ารำ) และ Kumite(ต่อสู้) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 40 ทีมทั่วประเทศไทยและมีการแข่งขันมากกว่า 500 อีเว้นท์ ในครั้งนี้

ในวันที่ 24 กันยายน 2565 ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขัน 53rd ALL THAILAND KARATE-DO CHAMPIONSHIP 2022 โดยนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศ พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันและได้ให้กล่าวโอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้